Fiksna ili varijabilna kamata - Šta se trenutno više isplati?

Krediti

Fiksna ili varijabilna kamata - Šta se trenutno više isplati?

Gotovinski kredit, kao nenamenski kratkoročni kredit sa rokom otplate od maksimalno 71 mesec, najčešči je kreditni proizvod za koji se klijenti odlučuju kada se pojavi potreba za dodatnim finansijskim sredstvima.

Koje kamatne stope postoje?

Sve banke nude keš kredite, ali ono što se razlikuje u svakoj ponudi jesu kamatne stope i troškovi pod kojima se on odobrava. Kao i kod ostalih kredita banka vam može ponuditi fiksnu ili varijabilnu kamatu. Njihova visina zavisi od referentne kamate NBS koja predstavlja polaznu tačku za kreiranje raspona kamatnih stopa na tržištu.

Kako se obračunava promenljiva kamata?

Kada su u pitanju promenljive kamate za kredite u dinarima (gotovinski krediti), jedna od komponenti u njihovoj strukturi jeste referentna kamata, pa tako konačni zbir, odnosno kamata po kojoj klijenti plaćaju pozajmljeni novac, čini vrednost referentne kamate plus marža banke. Zbog referentne kamate koja je promenljiva kategorija, usklađivanje se vrši u određenim vremenskim periodima, najčešče na tri ili šest meseci, kako je naznačeno i dogovoreno ugovorom o kreditu.

Narodna banka Srbije utvrđuje visinu referentne kamate i prilikom donošenja te odluke u obzir se uzima očekivano kretanje inflacije i ključni faktori koji na nju utiču iz domaćeg i međunarodnog okruženja. Kako je dinamika inflacije u direktnoj vezi sa kamatama kreditnih i depozitnih proizvoda koji se nude građanima i privredi, vodi se računa i o efektima koje bi promena referentne kamate mogla imati na finansijsku stabilnost i privredni rast.

Na nedavnoj sednici NBS izvršni odbor je odlučio da referentnu kamatu zadrži na istom nivou od 6,5% sa pretpostavkom daljeg smanjenja inflacije. Pozitivna okolnost je što se korisnicima dinarskih kredita koji su zaključeni sa varijabilnom kamatom u narednom periodu rate neće menjati.

Šta je povoljnija opcija za vas?

Ako nameravate da zaključite ugovor o kreditu sa promenljivom kamatnom stopom, važno je znati šta utiče na njenu promenu. S obzirom na to da visinu i kretanje referentne kamate ne možemo da predvidimo, osvrnite se na njene vrednosti u prethodnom periodu kao orijentir.

Prilikom utvrđivanja promena kamatne stope, važno je da znate za koji period će ona važiti.

Ukoliko ipak niste raspoloženi da preuzmete rizik sa promenljivom kamatnom stopom, u ponudama banaka imate i gotovinske kredite sa fiksnom kamatom. Ako se odlučite za ovakav kredit, ne postoji mogućnost da se vaša rata promeni od početka do kraja otplate kredita.

Naši kreditni savetnici dostupni su vam svakog radnog dana od 08.00-18.00 časova za individualne i potpuno besplatne konsultacije! Ukoliko želite da vam pomognemo da odaberete kredit po svojoj meri i sa najmanjim mogućim rizicima, rado ćemo vam olakšati ovaj korak.

DA LI ŽELITE DA VAM POMOGNEMO OKO VAŠEG KREDITA?

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim keš kreditima, stambenim kreditima kao i auto kreditiima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!