Najčešći razlozi zbog kojih banke odbijaju odobrenje kredita

Krediti

Najčešći razlozi zbog kojih banke odbijaju odobrenje kredita

Da li će, kakav i pod kojim uslovima biti odobren kredit, ne zavisi samo od vaše kreditne sposobnosti, već i od vašeg celokupnog profila kao budućeg dužnika. Taj profil se gradi od sledećih informacija koje banka zahteva od vas - stručna sprema, radni staž, poslodavac, način života i finansijske potrebe.

Sve te informacije su potrebne kako bi banka postupala u skladu sa Zakonima i internim propisima.

Provera kreditne istorije i kreditne sposobnosti

Prvi korak u tom procesu je provera vaše kreditne istorije i kreditne sposobnosti koja se utvrđuje pomoću izveštaja Kreditnog biroa. U njemu je sve evidentirano od svakog otvorenog računa do zaduženja svih vrsta, krediti, kartice, dozvoljena prekoračenja, data jemstva ili sadužništva.

Na taj način banka proverava da li ste već zaduženi i da li ćete moći da otplaćujete svoju buduću ratu kredita. Takođe, banka na osnovu uvida u izveštaj Kreditnog biroa stiče utisak o vama kao o redovnom platiši obaveza. Svako kašnjenje u otplati rata je evidentirano u izveštaju i nije poželjno.

Kreditna istorija oslikava vaš odnos prema obavezama koje ste preuzeli i od velikog je značaja kada banka odlučuje da li će vam kredit biti odobren.

Kreditnu sposobnost banka proverava bez obzira na vrstu kredita i ona mora biti dovoljna za otplatu svih vaših kreditnih obaveza uključujući i buduću ratu kredita. Neadekvatna kreditna sposobnost znači da ste već zaduženi, a da tekući prihodi ne dozvoljavaju novi kredit.

Na kreditnu sposobnost utiče i to da li ste nekome jemac ili solidarni dužnik.

Kako se utvrđuje kreditna sposobnost?

Kreditna sposobnost se utvrđuje na osnovu visine vaše zarade, u skladu sa njom određeni procenat je moguć za zaduženja. Većina banaka će izbegavati da vas zaduži do maksimalnih granica. To se smatra rizikom jer ukoliko bi došlo do oscilacija ili promena u visini prihoda vaša finansijska stabilnost može biti ugrožena što može rezultirati kašnjenjima u otplati.

Finansijska situacija može biti ugrožena smanjenjem zarade, povećanjem troškova življenja ili gubitkom zaposlenja. Za većinu kredita smatra se optimalnim da vam nakon plaćanja svih mesečnih obaveza ostane makar polovina mesečne zarade.

Radni staž kao jedan od razloga zašto banke odbijaju odobrenje kredita

Eliminacioni kriterijum za odobrenje kredita može biti i nedovoljan radni staž. Neophodno je da imate bar godinu dana radnog staža kontinuirano kod istog poslodavca u svojoj karijeri, a da ste na trenutnom zaposlenju bar 6 meseci kao i da je vaš status zaposlenja potvrđen ugovorom na neodređeno vreme. Klijenti koji su zaposleni po osnovu ugovora na određeno ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima , ne mogu aplicirati za kredite.

Stručna sprema i poslodavac važni u procesu odobrenja kredita

Banka takođe obraća pažnju i na vašu stručnu spremu, poziciju na kojoj ste zaposleni kao i na kvalitet poslodavca. Ukoliko vaš poslodavac ima evidentirane blokade računa u nekom dužem vremenskom periodu to banci ukazuje na potencijalnu mogućnost neredovnih isplata zarada što može indirektno ugroziti vašu finansijsku stabilnost.

Načini na koje će banka doći do potrebnih informacija i kreirati vaš profil kao klijenta su različiti, pa ćete tako u nekim bankama naići na zahtev da im dostavite na uvid poslednji telefonski račun, pitanje da li posedujete nešto od pokretne imovine ili nekretnina.

Ako imate registrovanu preduzetničku firmu na svoje ime, taj podatak je takođe iskazan u izveštaju kreditnog biroa i banka će u tom slučaju pitati za delatnost firme, neretko za finansijske izveštaje, poslovnu aktivnost, eventualne blokade i sudske sporove. Ukoliko je bilo šta od navedenog negativno računajte da će zahtev za kredit biti odbijen ili će banka zatražiti dodatno sredstvo obezbeđenja u najčešće vidu jemstva drugog fizičkog lica.

Kada je u pitanju stambeni kredit, klijenti često prvo pronađu kuću/stan koji žele da kupe pa se tek nakon toga obraćaju bankama i zahtevaju odrđeni , često veći iznos kredita.Tada izražavaju nezadovoljstvo jer banke nisu u mogućnosti da im odobrene željeni iznos koji su isplanirali zaboravljajući da se dugoročni krediti odobravaju na 20, 30 godina.

Zbog svega navedenog, naš savet je da u slučaju da želite da aplicirate za stambeni kredit, paralelno dok tražite vašu nekretninu iz snova obavite razgovor sa našim savetnicima.

Svojim iskustvom i znanjem mogu vam pomoći da potencijalne probleme prevaziđete i poboljšate svoj kreditni rejting.

DA LI ŽELITE DA VAM POMOGNEMO OKO VAŠEG KREDITA?

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim keš kreditima, stambenim kreditima kao i auto kreditiima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000

Srodne objave

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!