Osiguranje kredita - Šta je osiguranje otplate kredita?

Krediti

Osiguranje kredita - Šta je osiguranje otplate kredita?

Osiguranje otplate kredita omogućava redovno izmirenje vaših obaveza bilo da se radi o stambenom kreditu za adaptaciju, ili kupovinu stana, ili gotovinskom kreditu.

Prilikom podnošenja zahteva za stambeni kredit, susrešćete se sa nekoliko vrsta osiguranja, a svaka od tih polisa ima za cilj da vam obezbedi sigurnost u otplati.

Prilikom podnošenja zahteva za stambeni kredit, susrešćete se sa nekoliko vrsta osiguranja, a svaka od tih polisa ima za cilj da vam obezbedi sigurnost u otplati.

Osiguranje imovine

Osiguranje imovine je obavezno osiguranje nekretnine, koja je predmet hipoteke odnosno obezbeđenja kredita. Većina osiguravajućih kuća na tržištu nudi već kreirane pakete osiguranja, a najjednostavniji je sa osnovnim pokrićem u slučaju požara i izlivanje vode. Ovaj paket dovoljan je za potrebe stambenog kredita.

Polisu ovog osiguranja potrebno je vinkulirati u korist banke i dostaviti banci pre plasmana kredita.

Osiguranje života

Polisa životnog osiguranja može biti obavezni ili opcioni uslov za stambeni kredit. Zaključuje se polisa riziko osiguranja, koja je vinkulirana u korist banke i prati dinamiku plana otplate stambenog kredita, kao instrument obezbeđenja kredita. Riziko osiguranje obezbeđuje sigurnost porodici u slučaju smrti nosioca kredita.

Porodica, na primer, može iznenada ostati bez finansijskog oslonca i zaštite i u takvim teškim situacijama polisa životnog osiguranja može doprineti da se familija oseća sigurno i da se finansijski problemi lakše podnesu.

U takvim situacijama banka bi ostatak duga po stambenom kreditu pokrila iz sredstava koje isplaćuje osiguravajuća kuća po zaključenoj polisi životnog osiguranja. Briše se hipoteka koja je uspostavljena na nekretnini i naslednici preuzimaju vlasništvo nad nepokretnost bez preuzimanja duga i nastavka otplate kredita.Vinkulacija polise zapravo znači prenos prava iz osiguranja.

Osiguranje života je riziko osiguranje i nema karakter štednje.

NKOSK osiguranje kredita

Polisa Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita pokriva rizik koji nastaje usled kašnjenja u otplati kredita. Banka u dogovoru sa klijentom u ovakvim slučajevima može da na određeno vreme odloži rok otplate odnosno da predloži restruktuiranje kredita. Ovakvom rešenju se pribegava kada se ustanovi da klijent samo privremeno nije u mogućnosti da na vreme izmiruje svoje obaveze oko otplate kredita, ali je izvesno da će ponovo biti platežno sposoban.

Premija osiguranja NKOSK se plaća samo jednom prilikom realizacije stambenog kredita.

Polisa pokriva rizik koji nastaje u slučaju da dođe do zastoja u otplati. Pokriva deo kredita dok problem od strane banke ili klijenta ne bude rešen i kredit se ne vrati u redovne tokove otplate ili se banka ne naplati aktiviranjem hipoteke i prodajom nekretnine.

Premija osiguranja za gotovinske kredite

Ukoliko u banci aplicirate za gotovinski kredit u većini slučajeva imaćete obaveznu polisu osiguranja koja pokriva rizike gubitka zaposlenja, smrti, trajnog ili potpunog invaliditeta. Kako ćete plaćati polisu zavisi od ponude i osiguravajuće kuće sa kojom banka ima saradnju.

Premija osiguranja se može platiti jednokratno iz sredstva odobrenih na ime keš kredita. Tada dobijate polisu uz ugovor o kreditu i ukoliko se odlučite za prevremenu otplatu kredita srazmerni deo premije vam se vraća nakom gašenja kredita.

Druga mogućnost je plaćanje premije na mesečnom nivou, pored rate za kredit imate u obavezi i plaćanje rate premije osiguranja.

Treća opcija je grupna polisa gde banka ima potpisan ugovor sa određenom osiguravajućom kućom za sve svoje korisnike kredita tako da su sve kreditne partije osigurane a vi kao korisnik dobijate primerak izvoda iz polise grupnog osiguranja. Klijent nema troškova ali je cena ovakv epolise unapred ukalkulisana u visinu kamatne stope po kojoj pozajmljujete novac. Ovo je najčešće slučaj kod gotovinskih kredita koji su namenjeni starijim građanima, takozvani senior krediti.

Do najpovoljnijeg keš kredita brzo i lako

Ukoliko vam je potreban keš kredit uz najpovoljniju kamatu, tu smo da vam poptuno besplatno pomognemo, damo sve informacije oko kreditiranja i pronađemo za vas najpovoljniju ponudu kod više banaka.

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim keš i stambenim kreditima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000

Srodne objave

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!