Da li izabrati kredit u dinarima ili evrima?

Krediti

Da li izabrati kredit u dinarima ili evrima?

Odluka o uzimanju kredita se ne donosi preko noći. Koja banka će dati najpovoljniju ponudu i da li plaćati svoje dugovanje u dinarima ili evrima? Ta pitanja postavili su svi koji su ušli u proces potrage za stambenim kreditom. Upravo zato su tu naši kreditni savetnici kako bi vam pomogli u ovom procesu da se lakše odlučite za banku i valutu.

Gotovinske i refinansirajuće kredite u dinarima, stambene u evrima

Ako posmatramo ponude banaka i kamatne stope dolazimo do zaključka da je gotovinski ili refinansirajući kredit najbolje uzeti u dinarima. Što se tiče zaduženja po stambenim kreditima, tu indeksirani krediti u evrima imaju prednost, najpre zbog niže kamatne stope.

Prednosti i mane kredita u dinarima

Ukoliko ste se pitali zašto je bolje odlučiti se za kredit u dinarima ili šta je to što je loše, evo par objašnjenja kreditnih savetnika. 

  • Nije potrebno učešće - kod dinarskih kredita bez obzira da li je u pitanju gotovinski  ili auto kredit 30% za učešće (ili depozit kod keš i auto kredita), vi niste u obavezi da obezbediti učešće da biste dobili kredit.

  • Nema opasnosti od rasta vrednosti evra - kredit uzimate u dinarima i vraćate u dinarima. Kretanje kursa evra apsolutno nema uticaja na vašu ratu.

  • Visoka kamatna stopa - veća kamata, visoka kamatna stopa jeste ono što vas može odbiti od kredita u dinarima.

Prednosti i mane kredita u evrima

  • Manja kamata - u poređenju sa dinarskim kreditima, ukupan iznos koji klijent vraća na ime kamate za ceo period trajanja kredita je značajno manja;

  • Obavezno učešće - kod kredita u eurima učešće je obavezno;

  • Opasnost od skoka evra - kredit zvanično vraćate u dinarima, ali su vam rate vezane za evro tako da će vam rata biti veća svaki put kada dođe do povećanja vrednosti evra ili manja ukoliko kurs vrednosti evra pada.

Svi krediti u Srbiji se otplaćuju u dinarima, ne u stranoj valuti

Po aktuelnoj Zakonskoj regulativi, svi krediti u Srbiji, pa i oni vezani za evro uvek se isplaćuju i otplaćuju u dinarima, a ne u stranoj valuti. Indeksacija kredita u evrima znači da se plan otplate kredita pravi u evrima, ali se rate izmiruju u dinarima, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na datum dospeća rate.

Savet za sve buduće korisnike stambenog kredita

Ako ste budući korisnik stambenog kredita i morate doneti odluku u kojoj valuti se zadužiti, potrebno je da znate da ponudu stambenih kredita imate u većini banaka, ali su rokovi otplate značajno kraći, najčešće 15 ili 20 godina. Kamatne stope su varijabilne, njihovo kretanje vezuje se za vrednosti Belibora ili referentne kamatne stope Narodne banke Srbije. Veliki broj banaka zahteva da obezbedite učešće od 10% do 20% i za ovu vrstu stambenog kredita.

U kojoj se valuti zadužiti?

Iako staro bankarsko pravilo kaže da je najbolje zadužiti se u valuti u kojoj primate zaradu, ovo su razlozi zbog kojih se klijenti u Srbiji retko odlučuju da njihova zaduženja za kupovinu nepokretnosti budu u domaćoj valuti.

Ukoliko niste sigurno šta je najbolje rešenje za vas, tu su kreditni savetnici da vam pomognu u celokupnom procesu kako biste doneli najbolju odluku.3

DA LI ŽELITE DA VAM POMOGNEMO OKO VAŠEG KREDITA?

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim keš kreditima, stambenim kreditima kao i auto kreditiima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000

Srodne objave

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!