Koliko košta stambeni kredit?

Krediti

Koliko košta stambeni kredit?

Odluka o kupovini stana ne donosi se tako lako, pogotovo ako ste kreditni kupac svesni toga da narednih 25 do 30 godina preuzimate na sebe otplatu mesečne rate stambenog kredita.

U ovom tekstu pokušaćemo da vam olakšamo donošenje takve odluke prezentujući sve trokšove koji vas očekuju u toku procesa i kasnije tokom otplate kredita.

Primetno je da tržište nekretnina doživljava ekspanziju poslednjih godina, samim tim sve više je kreditnih kupaca. U Beogradu su više od polovine kupaca nekretnina zapravo kreditni kupci. Tome su doprinele i nikad niže kamatne stope na kredite koje se prosečno kreću oko 3% što je upola niže nego 2007. godine kada su stambeni krediti u Srbiji počeli da se realizuju u svim poslovnim bankama i kada su građani masovno uzimali stambene kredite.

Sa prosečnom kamatnom stopom od oko 3% rata za stambeni kredit od 50.000 evra daje ratu koja se kreće od 180 do 200 evra na mesečnom nivou, a to je manje od cene rentiranja jednosobnog stana u Beogradu. Ukoliko korisnik kredita nije u mogućnosti da samostalno iznese mesečnu ratu banke nude mogućnost za solidarno dužništvo, tj. udruživanje zarada, kako bi se ispunili uslovi kreditne sposobnosti.

Ukupan trošak stambenog kredita zavisi najpre od kamatane stope pod kojojm ste se zadužili kod banke. U prilog niskim kamatama pogotovo na indeksirane kredite ide trenutna vrednost Euribora (evropska međubankaraska kamatna stopa) koji čini varijabilni deo kamata a trenutno je na istorijskom minimumu i iznosi -0,522. To znači da varijabilni deo u bankarskoj kamati umesto da povećava ukupnu kamatu on je značajno snižava.

Banke u svojoj ponudi imaju i kombinovane kamatne stope koje u prvim godinama otplate kredita garantuju fiksnu kamatu, najčešće 3 do 5 godina od početka otplate  a zatim prelaze na obračun kamate po varijabilnoj kamati. Ovakav tip kredita nešto je skuplji.

Sledeći element koji utiče na cenu kredita jeste rok otplate. Na tržištu su zastupljeni krediti sa periodom otplate od 120 do 360 meseci. Što duže otplaćujete kredit banci rata će vam biti manja ali obzirom da je duži period zaduženja, ukupan iznos koji banci vraćate na ime kamate biće veći.

Pored nominalne kamatne stope u toku procesa odobrenja kredita imaćete i ostale troškove, zbir nominalne kamate i pratećih troškova čini zapravo efektivnu kamatnu stopu, odnosno ukupan iznos koštanja stambenog kredita. U efektivnu kamatnu stopu uključeni su svi troškovi poput troškova obrade kreditnog zahteva, održavanja kreditne partije, osiguranja kredita kod Nacionalne korporacije, troškovi osiguranja života, nekretnine, procene tržišne vrednosti, naknada notaru i katastarskih naknada za upis hipoteke. Banke su zakonom obavezne da vam prezentuju i prikažu sve troškove čak i ona najmanje poput mesečnog održavanja tekućeg računa jer i on je uključen u obračun efektivne kamate.

Na primer, ukoliko uzimate kredit od 50.000 evra obavezni ste da obezbedite učešće od 10.000 evra iz sopstevnih sredstava, overa založne izjave predstavlja trošak od 10.800 dinara, upis hipoteke oko 20.000 dinara, oko 140 evra je potrebno da izdvojite na godišnjem nivou za osiguranje stana i životno osiguranje, trošak procene oko 100 evra, dve menice 100,00, izveštaj kreditnog biroa 246,00 dinara.

Trošak overe kupoprodajnog ugovora po notarskoj tarifi je oko 24.000, s tim da se ovaj trošak ne uzima u obzir prilikom obračuna efektivne kamate jer bi ste njega imali u svakom slučaju, i kada stan plaćate u gotovini iz sopstvenih sredstava.

Troškovi poput osiguranja kredita kod Nacionalne korporacije, koji se kreće od 1,50% do preko 3,00% od iznosa odobrenog kredita, kao i trošak obrade kredita, od 1,00 do 0,50% od iznosa kredita, plaćaju se u momentu puštanja kredita u tečaj i potrebno je da klijent obezbedi novac na svom tekućem računu u tom momentu za plaćanje ovih troškova. Sve više banaka na tržištu spremno je da klijentima plasira stambeni kredit bez naplate ovih troškova što klijentima daje mogućnost za jeftinije zaduženje.

Pred samu realizaciju kredita neophodno je da klijent dostavi banci vinkuliranu polisu osiguranja nepokretnosti koja će ga koštati do 40 evra godišnje i podrazumeva osiguranje stana od osnovnih rizika, poplave i požara. Ovu polisu klijent je u obavezi da plaća svake godine i dokaz o uplati dostavi banci do kraja otplate svog stambenog kredita.

Još jednu vrstu osiguranja je potrebno zaključiti za realizaciju stambenog kredita, a to je polisa životnog osiguranja. U nekim bankama ova polisa je obavezna dok jedan broj poslovnih banaka spreman je da realizuje stambeni kredit bez zaključivanja polise životnog osiguranja. Cena ove polise zavisi od pristupne starosti klijenta, rizičnosti zanimanja kojim se bavi, iznosa kredita i perioda otplate. U zavisnosti od osiguravajuće kuće za koju se opredelite polisa vas može koštati od 100 evra pa naviše, na godišnjem nivou.

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim keš i stambenim kreditima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000

Srodne objave

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!