Kako da promenite banku ukoliko želite da refinansirate keš kredit u drugoj banci zbog povoljnije kamate?

Krediti

Kako da promenite banku ukoliko želite da refinansirate keš kredit u drugoj banci zbog povoljnije kamate?

Podigli ste keš kredit u trenutku kada vam je bio neophodan, a sada vidite da druga banka nudi mnogo povoljniju kamatu za refinansiranje keš kredita u odnosu na vašu banku? Želite da prebacite otplatu duga u drugu banku, ali niste sigurni da li je to moguće? Mislite da će vas promena dodatno koštati?

Ukoliko se za pomoć obratite stručnom licu, onda ćete lako i bez problema doći do rešenja koje je najbolje za vas. Kako biste dobili odgovore na sva pitanja u vezi sa kreditiranjem, naši Kreditni savetnici su tu da vam pomognu i daju informacije iz svih banaka i to na jednom mestu. Nema više lutanja i utroška vremena. Uz konsulataciju sa našim kreditnim savetnicima doći ćete do najbolje banke za vas i vaš budžet.

Otvaranje tekućeg i deviznog računa u banci

Otvaranje tekućeg računa je jednostavan i brz proces koji se u filijalama završava za kratko vreme. Od dokumentacije potreban je samo identifikacioni dokument - lična karta ili pasoš.

Prilikom otvaranja računa izjašnavate se sa bankarima da li želite da koristite debitne kartice i koje brendove, da li planirate korišćenje elektronskog bankarstva i mobilnih aplikacija, trajnih naloga za plaćanje režijskih obaveza ili premija osiguranja. Naši kreditni savetnici vas savetuju da obavezno obratite pažnju da li banka dodatno naplaćuje usluge tog tipa ili je sve u sklopu troška održavanja tekućeg računa.

Da li ću imati problem ako menjam banku zbog boljih uslova?

Ukoliko vašu matičnu banku napuštate zato što refinansirate svoj keš kredit zbog povoljnije kamate, instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno je klijentima da jednostavno promene banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansiraju kreditom kod nove banke.

Komunikaciju sa bankom čiji kredit klijent želi da refinansira, nova banka preuzima na sebe sve do zatvaranja tog kredita. Potrebno je da potpišete ovlašćenje kojim ovlašćujete novu banku da u vaše ime od prethodne banke pribavi potvrdu o stanju duga i da u vaše ime podnese zahtev za prevremenu potpunu otplatu kredita.

Ovo znači da klijent dolazi u banku i uz ostalu potrebnu dokumentaciju potpisuje i ovlašćenje. Nakon odobravanja kredita, zaposleni banke upućuju upit prethodnoj banci o stanju duga i zahtevaju dostavljanje potvrde o ostatku duga. Nakon dostavljanja potvrde, sredstva se prebacuju na račun, a druga banka zatvara kredit. Takođe, definisan je i rok od 3 dana za banku koja je dostavila potvrdu o ostatku duga da obavesti zaposlenog u banci koji je tražio potvrdu da je kredit zatvoren.

Refinansiranje kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po instrukciji Narodne banke Srbije znači samo izmirenje trenutnih obaveza, a ne i zatvaranje proizvoda. Ovo znači da  klijent nakon refinansiranja mora da ode u prethodnu banku i podnese zahtev za zatvaranje.

Bankarsko tržište u Srbiji je vrlo živo i klijentima uglavnom ne predstavlja problem da za bolju ponudu željenog bankarskog proizvoda promene banku.

Zatvorite račun iz odlazeće banke

Naša preporuka je da svakako račun koji nije više u korišćenju zatvorite jer može biti potencijalni problem. Troškovi održavanja tekućeg računa vam mogu bespotrebno napraviti dugovanje koje se može prikazati čak i u izveštaju kreditnog biroa, što će vam pored troškova stvoriti i možda manju neprijatnost prilikom nekog narednog apliciranja za kreditni proizvod.

Sva procedura i komunikacija sa bankama je lakša ukoliko uz sebe imate stručno lice koje će vas voditi i davati odgovore na sva pitanja. Kreditni savetnici City Experta su tu da vam pomognu u tom procesu i to potpuno besplatno.

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim keš i stambenim kreditima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!