Kako podići stambeni kredit ako ste preduzetnik paušalac

Krediti

Kako podići stambeni kredit ako ste preduzetnik paušalac

Ukoliko se bavite privatnim biznisom, a registrovani ste kao preduzetnik paušalac verovatno ste imali nekad negativno iskustvo po pitanju bilo kakve bankarske pozajmice.

Odnos banaka prema paušalcima, kada su zaduživanja u pitanju, promenio se poslednjih godina. Na tržištu ima nekoliko banaka koje uspešno sagledavaju širu sliku vašeg poslovanja i u mogućnosti su da vam odobre stambeni kredit.

Kod ovakve vrste zaduženja banka posmatra preduzetnika kao fizičko lice i utvrđuje njegovu kreditnu sposobnost na osnovu konačnog ili akontacionog poreskog rešenja, odnosno osnovice koja je određena od strane Poreske uprave za tekuću godinu i po kojoj preduzetnik redovno izmiruje mesečne poreze i dosprinose.

U slučaju preduzetnika kreditna sposobnost se može povećati ukoliko postoje ugovori o saradnji sa klijentima koji su zaključeni na neodređeno vreme i traju u nekom periodu pre apliciranja za stambeni kredit. U ovom slučaju zarada je zapravo dogovoren redovan prihod koji se ostvaruje na osnovu ugovora sa klijentom odnosno kompanijom, poslodavcem.

Važno je da banka može utvrditi da paušalac nije angažovan na jednokratnom projektu već da je u pitanju saradnja koja će trajati u dužem vremenskom periodu.

Kreditna sposobnost se usklađuje sa ukupnim primanjima i rashodima koje preduzetnik ima u toku svog poslovanja.

Kriterijumi koje preduzetnik mora ispunjavati su sledeći:

  • Da preduzetnik posluje najmanje dve godine

  • Da nema evidentiranih blokada, sudskih spostova

  • Da je kreditni biro preduzetničke radnje i preduzetnika kao fizičkog lica uredan

Pored same paušalne agencije posmatra se i poslodavac sa kojim on sarađuje. Ukoliko paušalac, podnosilac zahteva, radi za startap kompaniju ili inostranu kompaniju koja nije zastupljena na tržištu Srbije i o kojoj banka ne može dobiti dovoljno informacija, u tom slučaju analiza kreditnog zahteva bazira se na stabilnosti poslovanja i prihoda same paušalne agencije u poslednje dve godine. Za potrebe takve analize banka od podnosioca zahteva traži ugovore o poslovnoj saradnji sa klijentima u poslednje dve godine kao i promet poslovnog računa za poslednje dve godine.

Banke će uglavnom razmatrati odobrenje kredita paušalcima ukoliko je u pitanju namenski kredit, znači stambeni kredit koji se odobrava fizičkom licu koje nekretninu kupuje za stanovanje i u katastru se upisuje kao vlasnik objekta.

Srodne objave

Refinansiranje kreditaKamata

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!