Krediti za unapređenje vašeg biznisa

Krediti

Krediti za unapređenje vašeg biznisa

Iako mnogi smatraju da je pokretanje biznisa najteži potez, oni koji su ga pokrenuli postali su svesni da je jako bitno unaprediti svoje poslovanje kako bi njihov proizvod bio prepoznatljiv na tržištu. Ukoliko želite da unapredite svoje poslovanje i potrebna vam je finansijska podrška možete se obratiti Fondu za razvoj i bankama koje vam mogu dati kredit u tu svrhu. Koje sve opcije postoje za kreditiranje razvoja biznisa saznajte u ovom tekstu.

Ministarstvo privrede i Fond za razvoj kao opcija kreditiranja biznisa

Za kredit Fonda za razvoj mogu da apliciraju sva pravna lica koja su registrovana u Agenciji za privredne registre. Krediti se odobravaju za mikro, mala, velika, srednja preduzeća i preduzetnike.

Da biste aplicirali za kredit Fonda za razvoj Republike Srbije, postoje određeni uslovi koje morate da ispunite.

Najbitniji uslov je da vaš biznis nije bio pod gubitkom tokom 24 meseci od datuma prijave. Ovaj uslov je prilično teško ostvarljiv u našoj zemlji jer poslovna klima u Srbiji često podrazumeva kašnjenje sa isplatama gotovo svih učesnika u poslovanju.

Drugi uslov je da posedujete bankarsku garanciju da ćete kredit vratiti. Kao garanciju možete dati hipoteku, ali i zalihe opreme, robe ili potraživanja.

Da li banke daju kredite za pokretanje biznisa?

Većina banaka nudi kredite za mlade preduzetničke firme, ali je kod većine potrebno da klijent posluju minimum godinu ili dve. Banke mogu pomoći u razvoju biznisa koji imate. Ukoliko su vam potrebna ozbiljnija ulaganja i obrtna sredstva, u ponudi banke postoji niz kreditnih proizvoda upravo namenjenih poslovanju.

Krediti za pokretanje sopstvenog biznisa

Ukoliko spadate u onu grupu ljudi koji su dovoljno smeli da se upuste u preduzetničke vode i pokrenu sopstveni biznis, pre svega je neophodno da ste u stalnom radnom odnosu. Za pokretanje biznisa možete se obratiti Fondu kome je neophodno dostaviti biznis plan. Sa druge strane banka jedino može za pokretanje biznisa da odobri keš kredit u određenom iznosu, ali neophodan uslov za odobrenje keš kredita je da je klijent banke zaposlen za stalno.

Do najpovoljnijeg keš kredita brzo i lako

Ukoliko vam je potreban keš kredit uz najpovoljniju kamatu, tu smo da vam poptuno besplatno pomognemo, damo sve informacije oko kreditiranja i pronađemo za vas najpovoljniju ponudu kod više banaka.

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim keš i stambenim kreditima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!