Razlozi zbog kojih vas banke mogu odbiti za kredit!

Krediti

Razlozi zbog kojih vas banke mogu odbiti za kredit!

Kada aplicirate za kredit, banka će proveriti vaš celokupan “finansijski i kreditni profil” od čega zavisi da li će vam biti odobrena pozajmica. Taj profil se gradi od različitih informacija dostupnih banci, a tiču se radnog staža, vaših prethodnih dugova, poslodavca kod koga ste zaposleni i mnogih drugih detalja koji oslikavaju da li ćete biti adekvatan dužnik prema parametrima banke.

Kreditna istorija klijenta

Kreditna istorija oslikava vaš odnos prema finansijskim obavezama koje ste preuzeli u prošlosti i ukoliko ona nije zadovoljavajuća za banku, kredit vam može biti odbijen.

Ove činjenice banka preuzima iz izveštaja Kreditnog biroa, u kom su evidentirane sve informacije o vašim prošlim zaduženjima, karticama, dozvoljenim prekoračenjima. Svako kašnjenje u otplati dugova se beleži i nije poželjno.

Ovaj korak je neophodan zbog Zakona i internih propisa banke, a pomoću njega banka utvrđuje da li ste već zaduženi, odnosno da li ćete moći da otplaćujete svoju buduću ratu kredita.

Neadekvatna kreditna sposobnost

Kreditna sposobnost se utvrđuje na osnovu visine vaše zarade, a u skladu sa poslovnom politikom banke koja definiše procenat maksimalnog mesečnog zaduženja u odnosu na visinu primanja. Za većinu kredita smatra se optimalnim da vam nakon plaćanja svih mesečnih obaveza ostane makar polovina mesečne zarade.

Banka proverava kreditnu sposobnost kako bi bila sigurna da će vaši prihodi biti dovoljni za otplatu svih vaših kreditnih obaveza, uključujući i buduću ratu kredita. Neadekvatna kreditna sposobnost znači da trenutni prihodi kojima raspolažete ne dozvoljavaju novo zaduživanje. Ukoliko ste nekome jemac ili solidarni dužnik, i to može ugroziti vašu kreditnu sposobnost.

Nedovoljan radni staž ili godine klijente

Eliminacioni kriterijum za odobrenje kredita može biti i nedovoljan radni staž. Neophodno je da imate bar godinu dana radnog staža kontinuirano kod istog poslodavca u svojoj karijeri, a da ste kod trenutnog poslodavca zaposleni bar 6 meseci na neodređeno vreme.

Klijenti koji su zaposleni po osnovu ugovora na određeno, imaju neregistrovane prihode ili pak rade preko ugovora o privremenim i povremenim poslovima, uglavnom ne mogu aplicirati za kredite.

Što se tiče uzrasta klijenta, starosni limit za podizanje kredita se razlikuje od banke do banke i od samog proizvoda.

ajčešća gornja granica za gotovinske kredite je 78 godina života, odnosno banka će vas zadužiti tako da vaša poslednja rata po kreditu dospe pre navršenih 78 godina života. To su takozvani senior krediti - krediti za penzionere sa posebnim uslovima.

Ako želite da aplicirate za stambeni kredit, znajte da je maksimalni period otplate do navršenih 70 godina.

Potencijalno rizičan poslodavac

Banka takođe obraća pažnju na poziciju na kojoj ste zaposleni kao i na delatnost i poslovanje poslodavca. Ukoliko vaš poslodavac ima evidentirane blokade računa u nekom dužem vremenskom periodu to banci ukazuje na rizik neredovnih isplata zarada zaposlenima, što može ugroziti vašu finansijsku stabilnost i mogućnost otplate rata.

Stambeni kredit - kako da dobijete najbolju ponudu?

Kada je u pitanju stambeni kredit, savet je da klijenti prvo dobiju informaciju od banke o svojim kapacitetima zaduživanja, pa tek nakon toga krenu u potragu za nekretninom koju žele da kupe. Ponekad se dešava da banke nisu u mogućnosti svim klijentima da odobre željeni iznos. Zbog svega navedenog, naš savet je da u slučaju da želite da aplicirate za stambeni kredit, prvo obavite besplatne online konsultacije sa Kreditnim Savetnikom koji će pronaći najpovoljniji kredit na tržištu dostupan za vas.

Šta će vam pomoći da dobijete kredit?

Dugoročan i korektan odnos sa bankom predstavlja značajan faktor prilikom donošenja odluka o Vašoj kreditnoj sposobnosti. Osim što je potrebno redovno izmirenje kreditnih obaveza, savetuje se redovan kontakt sa bankom ukoliko se i desi da u nekom periodu ne možete da platite ratu. Ova situacija se može rešiti bez štete po vašu kreditnu istoriju ukoliko dogovorite reprogram kredita sa bankom, što podrazumeva da se rok otplate produži, a rata smanji, ili pak uvođenje grejs perioda, tokom kog ćete biti oslobođeni od plaćanja rate.

DA LI ŽELITE DA VAM POMOGNEMO OKO VAŠEG KREDITA?

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim keš kreditima, stambenim kreditima kao i auto kreditiima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000

Srodne objave

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!