Šta je solidarni dužnik i koje su njegove obaveze?

Krediti

Šta je solidarni dužnik i koje su njegove obaveze?

U današnjem svetu, krediti su postali neizostavan deo finansijske podrške mnogim ljudima. Bez obzira da li se radi o kupovini nekretnine, automobila ili jednostavno rešavanju kratkoročnih finansijskih problema, krediti su često jedino rešenje. Međutim, uzimanje kredita sa sobom nosi i određene obaveze, koje možete podeliti sa svojim solidarnim dužnikom.

Šta je solidarni dužnik, ko to može biti i kako funkcioniše, koje su razlike između solidarnog dužnika i žiranta, i šta se u slučaju razvoda dešava sa solidarnim dužnikom, neka su od pitanja kojima se bavimo u ovom blogu.

Šta je solidarni dužnik?

Solidarni dužnik je osoba koja se zajedno sa ostalim dužnicima obavezuje da će zajednički vratiti kredit. Solidarni dužnik preuzima istu odgovornost kao i ostali dužnici. To znači da je odgovoran za plaćanje duga, kamate i drugih troškova u slučaju da jedan od dužnika ne može da plati svoj deo.

Kako funkcioniše uzimanje kredita sa solidarnim dužnikom?

Uzimanje kredita sa solidarnim dužnikom funkcioniše tako što se zajmodavac oslanja na kreditnu sposobnost svakog potencijalnog dužnika kako bi odobrio kredit. Kada potencijalni zajmoprimac podnese zahtev za kredit, zajmodavac će proceniti kreditnu sposobnost zajmoprimca i solidarnog dužnika.

Ako zajmoprimac ima nisku kreditnu sposobnost, ali ima solidarnog dužnika sa visokom kreditnom sposobnošću, zajmodavac bi mogao da odobri kredit na osnovu kreditne sposobnosti solidarnog dužnika. U tom slučaju, solidarni dužnik postaje punopravan dužnik, zajedno sa zajmoprimcem, i odgovoran je za otplatu zajma u slučaju da zajmoprimac ne može da vrati kredit.

Međutim, zajmodavac može da odbije solidarnog dužnika ako proceni da je njegova kreditna sposobnost nedovoljna za odobravanje kredita. Takođe, solidarni dužnik ima pravo da se odluči da li će ili ne biti solidarni dužnik u slučaju da mu se ponudi da bude jedan od potencijalnih dužnika.

Ko može biti solidaran dužnik?

Važno je napomenuti da solidarni dužnik ne mora da bude član porodice zajmoprimca ili da bude njegov prijatelj. Solidarni dužnik može biti bilo koja osoba koja ima dobru kreditnu sposobnost i koja se slaže da bude solidarni dužnik.

Funkcionisanje uzimanja kredita uz solidarnog dužnika podrazumeva da glavni dužnik i solidarni dužnik podnose zajedničku kreditnu prijavu i da su oboje odgovorni za vraćanje kredita. Banka u slučaju neizmirivanja kreditne obaveze može da potražuje novac od glavnog dužnika, solidarnog dužnika ili od obojice.

Ako razmišljate o uzimanju kredita sa solidarnim dužnikom, budite sigurni da se dobro informišete o ovom procesu i vašim obavezama. Kontaktirajte naše kreditne savetnike i saznajte više o tome kako da upravljate svojim finansijskim obavezama na najbolji način.

Razlika između solidarnog dužnika i žiranta

Često se mešaju pojmovi solidarnog dužnika i žiranta, ali oni su zapravo dve različite stvari. Žirant se dodaje kao dodatna "garancija" za banku, takođe preuzima obavezu vraćanja duga ukoliko dužnik kasni u otplati kredita. To znači da banka mora da pokuša prvo da naplati dug od zajmoprimca, a tek onda od žiranta.

Kao solidarni dužnici mogu biti fizička i pravna lica, a u nekim slučajevima čak i država.

Međutim, potrebno je imati u vidu da preuzimanje uloge solidarnog dužnika može biti rizično, s obzirom na to da osoba preuzima odgovornost za obavezu koju može biti teško izmiriti.

Solidarni dužnik i razvod braka

U slučaju razvoda braka, solidarni dužnik se i dalje smatra odgovornim za kreditnu obavezu, osim ukoliko ne dođe do sporazuma sa bankom o promeni uslova kredita. Ukoliko glavni dužnik i solidarni dužnik zajedno ne mogu da izmire kreditnu obavezu, banka može da traži sredstva od oboje ili samo od jednog od njih, u zavisnosti od situacije. Ako su oba supružnika bila solidarni dužnici, oba će biti odgovorna za vraćanje kredita, bez obzira na to ko je bio glavni korisnik kredita.

Ukoliko se ugovorom o bračnoj zajednici nije drugačije dogovoreno, sud će verovatno naložiti da se dug podeli na pola. Međutim, ako jedan supružnik nije bio solidarni dužnik, sud će naložiti da se dug vrati samo od strane onog supružnika koji je bio solidarni dužnik.

Savetujemo da pre nego što preuzmete ulogu solidarnog dužnika pažljivo procenite rizike i potencijalne posledice. Takođe, preporučljivo je da se posavetujete sa finansijskim stručnjakom kako biste razumeli sve aspekte preuzimanja ove uloge, a Kreditni Savetnik tu je da odgovori na sva pitanja, potpuno besplatno.

DA LI ŽELITE DA VAM POMOGNEMO OKO VAŠEG KREDITA?

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim keš kreditima, stambenim kreditima kao i auto kreditiima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!