Učešće - koje mogućnosti postoje

Krediti

Učešće za stambeni kredit - koje mogućnosti postoje

Prilikom kupovine stana preko stambenog kredita, jedna od najvažnijih stvari je rešavanje pitanja učešća. Dobro je znati da postoji nekoliko opcija za rešavanje učešća prilikom kupovine nekretnine putem stambenog kredita. Osnovne 3 mogućnosti su:

  • Bez učešća: kada klijent ima drugu nekretninu nad kojom može da se konstituiše hipoteka, čija vrednost je viša minimalno 30% od iznosa kredita ili dve nekretnine, nekretnina koja se kupuje i još jedna , dodatna, podobna za upis hipoteke.

Nas kreditni savetnik pomaže klijentima koji nemaju sredstva za učešće da na ovaj način prevaziđu pitanje učešća za stambeni kredit.

  • 10% učešća i uspostavljanje hipoteke na stan koji se kupuje

  • 20% učešća i više uz uspostavljanje hipoteke na nekretnini koja se kupuje

Banke i dalje u skladu sa sopstvenim procenama mogu prilikom odobravnja stambenog kredita zahtevati i veće učešće od klijenta, tako da je najvažnije informistati se kod konkretne banke da li će ili neće omogućiti učešće od 10% za kupovinu prvog stana.

Minimalno učešće za kupovinu stana

U većini poslovnih banaka obavezno je učešće za kupovinu nekretnine od minimum 20% koje klijent treba da obezbedi iz sopstvenih sredstava. Obzirom na trenutnu tržišnu situaciju i cene nekretnina, u određenim situacijama 20% od iznosa kupoprodajne cene može predstavljati problem i razlog za odustajanje.

Narodna banka Srbije je u junu 2020. godine dala preporuku poslovnim bankama da učešće u kupovini prvog stana bude u minimalnom iznosu od 10%. Smatra se da je to podsticajna i dobra tržišna mera kako bi se pospešila prodaja nekretnina.

Stambeni kredit sa 10% učešća

Odobravanje kredita sa učešćem od 10% primenjuje svega par banaka.

Kada je reč o uslovima za stambeni kredit sa 10% učešća, maksimalni iznos kredita i dalje je uslovljen kreditnom sposobnošću klijenta odnosno određuje se isto kao i kod kredita koji imaju veće učešće. Maksimalni rok otplate je 360 meseci. Poslovne banke zadržavaju pravo da u skladu sa analizom profila klijenta zatraže dodatna sredstva obezbeđenja i donesu odluku u skladu sa svojom procenom rizika.

Učešće od 10% nije postalo pravilo već se od klijenta do klijenta donosi odluka o odobrenju učešća od 10%. Za klijenta sa dobrim kreditnim rejtingom, što znači sigurnim poslom i dobrom platom, postoje uslovi za odobrenje učešća od 10%, dok za one rizičnije i učešće će biti veće. Takođe za kupovinu nekretnine koja je na boljoj lokaciji i koja predstavlja brže naplativ kolateral, gde je manji rizik od pada cene, banka će dati povoljnije uslove.

Početkom prošle godine, usled krize izazvane pandemijom Covid 19, banke su sve češće tražile od klijenata učešće od 30% zbog rizika da bi klijenti mogli ostati bez posla ili bez dela prihoda, ali i u strahu od pada cena nekretnina. Kao odgovor na takvu poslovnu praksu, Narodna banka Srbije daje preporuku poslovnim bankama da se za kupovinu prvog stana omogući kreditiranje uz svega 10% učešća u želji da se podstakne stambeno kreditiranje i građevinska industrija.

Poslovne banke bi na taj način preuzele veći rizik. A obzirom na veći rizik banke imaju praksu da za ovakav način kreditiranja zatraže dodatna obezbeđenja u vidu obaveznog osiguranja kredita kod NKOSKa, vinkulirane polise životnog osiguranja, dodatne hipoteke ili jemstva.

Ne zaboravimo da se u tim situacijama klijent zadužuje na iznos od 90% od kupoprodajne cene stana što podrazumeva veći iznos stambenog kredita i veću ratu.

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim kreditima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000

Srodne objave

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!