Kako finansirati kupovinu automobila

Auto krediti

Kako finansirati kupovinu automobila

Planirate nabavku automobila i neophodna su vam dodatna sredstva da bi realizovali kupovinu.

Tri su mogućnosti da se zadužite:

  1. Gotovinski kredit
  2. Auto kredit
  3. Lizing kuća

Svaki od navedenih modela finansiranja ima svoje prednosti i mane koje ćemo obrazložiti, kako bi vaša odluka bila lakša.

Gotovinski krediti

Gotovinski krediti su nenamenski, lako se odobravaju i uglavnom novac za dan, dva može biti na vašem računu. Banci ne morate dokumentovati na šta ćete odobreni iznos da potrošite, a sredstva obezbeđena su administrativna zabrana i licna menica, bez dostavljanja polise kasko osiguranja, upisa zaloge i dodatnih troškova. Pritom, ako se odlučite za dinarski gotovinski kredit, neće vam biti potrebno ni učešće.

Nedostatak je cena ovakvog kredita. Trenutno se kamate za dinarske keš kredite kreću oko 12%, ako pričamo o kreditima koji su sa fiksnom kamatnom stopom. Varijabilna kamata je nešto niža, ali podložna promenama, a s obzirom na porast referentnih kamata, porast rate kredita je neizbežan, pa vam svakako predlažemo da se zadužujete u bankama koje nude fiksne kamatne stope.

Auto krediti

Auto kredit je namenski potrošački kredit koji se građanima odobrava po drugačijim uslovima. Na tržištu postoje banke koje imaju dobro razvijen model finansiranja kupovine automobila i nude različite modele kredita.

Pored standardne dokumentacije za kredit, neophodno je dostaviti profakturu koju izdaje ovlašćeni prodavac automobila ili ako auto kupujete od fizičkog lica, ugovor o kupoprodaji overen kod notara.

Kamatne stope mogu biti varijabilne ili fiksne, u zavisnosti da li se zadužujete u dinarima ili evrima, da li kredit uzimate na kraći rok ili na maksimalnih 84 meseca, kao i da li je predmet kupovine nov ili polovan automobil i kreću se od 4,35% pa naviše, čak i do 11% za dinarske kredite.

Za nove automobile, banka vrlo često u saradnji sa auto kućama nudi beskamatni kredit, koji je ograničenog iznosa, tri pet ili sedam hiljada evra i najčešće kratkog roka otplate, oko 36 meseci.

U tom slučaju, ostatak do kupoprodajne cene trebalo bi biti vaše učešće ili možete napraviti kombinaciju klasičnog auto kredita, beskamatnog i vašeg obaveznog učešća.

Učešće uvek iznosi minimum 30% od cene vozila, a dinarski auto krediti nude mogućnost da kupite automobil bez učešća.

Kao i kod gotovinskih kredita, banka pravi razliku da li ste klijent koji će preneti zaradu ili ne, a povoljnija je prva opcija.

Pored menice i administrativne zabrane, za kredite većih iznosa, preko 15.000 evra, banka će tražiti obaveznu polisu kasko osiguranja koja je vinkulirana u korist banke i upis založnog prava na vozilu. Banka priprema potrebnu dokumentaciju za upis zaloge. Zaloga se evidentira u APR registru založnih prava, pa pretragom po broju motora i šasije možete izvršiti proveru.

Kada takav auto kredit otplatite, ne zaboravite da zatražite brisovnu dozvolu od banke na osnovu koje se briše zaloga. Da bi prodali takav automobil potrebna je otplata kredita i brisanje založnog prava.

Prevremena otplata je moguća, delimična ili potpuna, bez dodatnih troškova i naplate penala.

U nekim bankama postoji mogućnost kreditiranja i ako automobil kupujete od fizičkog lica, razlikuje se samo malo dokumentacija koju je potrebno dostaviti za kreditni zahtev.

Lizing

Lizing je takođe način da se finansira kupovina automobila. Zastupljeniji je kod pravnih lica, dok fizičkim licima mali broj lizing kuća daje mogućnost finansiranja.

Prednosti su brza, laka analiza i odobrenje. Često su lizing kuće fleksibilnije od banaka prilikom zaduživanja. Na ovaj način automobil kupujete tuđim novcem, (sredstvima lizing kuće) koristite automobil ali niste njegov vlasnik sve do momenta dok ne otplatite dug u celosti. Za korišćenje automobila, lizing kući plaćate mesečnu ratu.

Na kamatu koju plaćate, lizing kući dajete i PDV, kasko osiguranje je obavezno jer sve vreme koristite tuđi automobil.

Na tržištu postoje dve vrste lizinga: Operativni i finansijski.

Finansijski lizing je pod nadzorom Narodne banke Srbije, pa za dobijanje ovog lizinga dužnik mora da prođe određenu proceduru kako bi utvrdio njegov otplatni kapacitet.

Operativni lizing više liči na rentiranje vozila. Koriste ga pravna lica i podrazumeva da nakon otplate lizinga, firma vlasništvo nad automobilom ne prenosi na sebe već ga vraća lizing kući.

Ovaj vid finansiranja je najfleksibilniji jer vam nije potreban čak ni izveštaj kreditnog biroa.

Nedostatak je što ovaj model finansiranja ne podleže Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga, a ovaj Zakon u značajnoj meri štiti korisnike.

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!