Troškovi obrade kredita - Šta su i kolike su naknade za obradu kredita?

Krediti

Troškovi obrade kredita - Šta su i kolike su naknade za obradu kredita?

Odlučili ste se za kupovinu stana uz pomoć stambenog kredita ali shvatate da pored učešća, morate obezbediti izvesnu svotu novca koja će da pokrije sve troškove koji prate odobrenje kredita. O tome smo pisali ranije, ali možete se podsetiti šta sve pada na vaš teret u procesu odobrenja kredita ali i saznati zašto banke imaju pravo da naplaćuju trošak obrade kredita, iako većina banaka to više ne radi.

Većina troškova nije vezana za banku

Većina troškova zapravo nije vezana za banku, već plaćate procenitelja, notara, katastar radi upisa hipoteke i osiguranje nekretnine.

Ukupan iznos troškova mora biti jasno naznačen i predstavljen klijentu prilikom ponude stambenog kredita i ugovora o kreditu, jer Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga obavezuje banku na to.

Troškovi pored nominalne kamatne stope ulaze i u obračun efektivne kamate sem troška overe kupoprodajnog ugovora. Taj trošak svakako imate pri kupovini nekretnine bilo da finansirate kupovinu iz sopstvenih sredstava ili putem kredita.

Da li banke smeju da naplaćuju troška obrade kredita?

Trošak obrade kreditnog zahteva je trošak koji većina banaka nema, a ako ih banke i imaju, on najčešće iznosi 1% ili 0,5% od iznosa kredita koji uzimate.

Oko ove naknade često se vode polemike, gde se postavlja pitanje da li banke smeju da naplaćuju ovaj trošak klijentima.

U novembru 2011. godine na snagu je stupio Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji je u potpunosti uredio ugovorne odnose između banke i klijenta. Tim zakonom definisano je šta banka sme da naplati odnosno koje troškove sme da prebaci na teret klijenta. Trošak obrade kredita definitivno je dozvoljen po ovom zakonu i banka ima potpuno pravo da ga naplaćuje. Zbog negativnog marketinga koji se vodio, pre svega za ugovore koji su zaključeni u ranijem periodu pre donošenja ZZKFU, kao i zbog konkurentnosti, većina banaka je ukinula ovaj trošak.

Banka mora jasno da predoči sve troškove

Istim Zakonom predviđeno je da je banka dužna da sve troškove jasno predoči klijentima još u predugovornoj fazi kako bi korisnik na jasan i transparentan način bio upoznat sa svojim obavezama.

Stambeni kredit je zaduženje na period do 30 godina i sa stanovišta banke, dugoročan plasman, jer će banka imati dug period do povrata svog kapitala. Stoga banka u skladu sa svojom poslovnom politikom kreira uslove pod kojima joj je prihvatljivo da sredstva plasira.

Zakonska obaveza banaka je da efektivnu kamatnu stopu obračunavaju na jedinstveno propisani način radi poređenja istovrsnih ponuda različitih banaka.To je jedini način da klijent može sagledati sve obaveze u celosti i troškove koje bi mogao imati ako se odluči da sa bankom zaključi ugovor o kreditu.

Zato savetujemo da pored nominalne kamatne stope obratite pažnju i na efektivnu kamatu prilikom donošenja odluke, odnosno da pored kamate koju plaćate na pozajmljena sredstva, povedete računa i o ostalim obavezama koje pruzimate potpisivanjem ugovora sa bankom.

U našim prethodnim blogovima možete saznati šta se dešava ukoliko kasnite sa ratom ali i kako da podignete kredit ako ste preduzetnik paušalac.

DA LI ŽELITE DA VAM POMOGNEMO OKO VAŠEG KREDITA?

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim keš kreditima, stambenim kreditima kao i auto kreditiima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!