Šta se dešava ukoliko kasnim sa ratom?

Krediti

Šta se dešava ukoliko kasnim sa ratom?

U trenutku kada se odlučujete za kredit, bilo da je to gotovinski, auto ili stambeni, sigurno ćete se zapitate šta će se desiti ukoliko stvari krenu neželjenim tokom. Ako se zarada smanji, dospete u neku nepredviđenu životnu situaciju i otplata kredita postane problem.

Više se kasni sa otplatom gotovinskih nego stambenih kredita

Statistika pokazuje da je veći broj kašnjenja kod gotovinskih kredita, a da građani najmanje kasne u otplati stambenih kredita.

Svesni smo da ovakvu situaciju ne želi ni jedna ugovorna strana, ni klijent, kao ni banka, ali ipak postoje mogućnosti da se ovakav scenario desi. Naš savet je da u tom slučaju ne ignorišite situaciju, ne izbegavajte pozive i saradnju sa bankom, i da pokušate da se dogovorite i nađete kompromisno rešenje.

Šta će banka uraditi kada kasnim sa plaćanjem rate kredita?

Procedura koja se odvija prilikom kašnjenja u otplati je kod svih banaka ista. Najčešeće nakon nekoliko dana u otplati kredita uslede pozivi od strane banke uz podsećanje da se dospela rata izmiri. Nakon toga banka šalje pisanu opomenu klijentu i počinje sa zaračunavanjem zatezne kamate. Visinu kamatne stope koja se obračunava na dugovanja banka definiše u ugovoru o kreditu. Najčešće je to zakonska zatezna kamata koja trenutno iznosi oko 9% na godišnjem nivou.

Šta ako kasnim više od mesec dana sa izmirivanjem obaveza?  

U slučaju da klijent ni nakon 45 dana ne izmiri svoja dugovanja banka šalje drugu pisanu opomenu, pokreće naplatu putem administrativne zabrane, odnosno kontaktira poslodavca ili žiranta u situacijama kada je kredit odobren sa žirantom.

Koje su posledice nakon dva i tri meseca kašnjenja sa otplatom duga?

Prijava Kreditnom birou sledi nakon 60 dana kašnjenja. Nakon toga sledi treća opomena pred utuženje. Nakon tri meseca, tačnije devedeset dana od početka kašnjenje celokupan dug po kreditu dospeva na naplatu. Tada su već tri rate pristigle na plaćanje. Ukoliko klijent i dalje ne uplaćuje obaveze banka kreće u pripreme za sudski postupak.

Šta se dešava ukoliko kasnim sa ratom?

Razgovarajte sa bankom i nađite rešenje

Kada se desi da se klijent suoči sa problemom u otplati kredita naš savet bi bio da u razgovoru sa bankom proba da nađe najbolje moguće rešenje za obe strane. Kada su u pitanju objektivni razlozi za kašnjenje kao što su gubitak posla ili smrtni slučaj, banka može ponuditi produženje roka otplate, uvesti grejs period u kome klijent plaća kamatu, a glavnica kredita miruje .

Ako i pored ponuđenih alternativa klijent i dalje iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da izmiruje obaveze celokupni dug kredita će dospeti na naplatu, ali postoji mogućnost vansudskog poravnanja u kom će se banka i klijent dogovoriti o daljoj dinamici otplate .

Polisa osiguranja kao pomoć? 

Jedna od mogućnosti koja vam može pomoći da izbegnete ovakav scenario jeste polisa osiguranja koja sve češće postaje obavezna u većini banaka prilikom potpisivanja ugovora o gotovinskim kreditima. Pokriće podrazumeva nadoknadu u slučaju bolesti, hospitalizacije, gubitka zaposlenja ili smrti.

Da li da prodam stan ako ne mogu da isplaćujem ratu stambenog kredita?

Stambeni krediti su pored menica obezbeđeni još i hipotekom pa ukoliko dođe do toga da ratu stambenog kredita više ne možete otplaćivati razmislite o tome da stan prodate sami i kredit isplatite po uslovima prevremene otplate. U ovom slučaju kamata se neće obračunati na ceo vremenski period kao što bi bio slučaj kada banaka stambeni kredit proglasi dospelim zbog neizmirivanja obaveze i aktivira hipoteku.

Kada se aktivira hipoteka i stan prodaje sudskom odlukom, na punu cenu kredita dodaju se sudski troškovi, troškovi izvršitelja i mnogo drugih stavki koje i ovako tešku situaciju čine još težom.

Od cene po kojoj se aukcijski proda stan oduzima se iznos kredita, troškovi suda i izvršenja, a preostali iznos se uplaćuje vlasniku stana.

Ako bi vaša odluka bila da sami prodate stan obavezno obavestite banku o svojoj nameri. Banka će u većini slučajeva odobriti neki vremenski period da tu prodaju realizujete, neće pokretati sudski postupak naplate i time ćete napraviti bar neku uštedu.

Ukoliko vam je potrebna pomoć u procesu kreditiranja i pronalaska najpovoljnije bankarske ponude tu su kreditni savetnici da vam pomognu i potpuno besplatno vas vode kroz proces.

DA LI ŽELITE DA VAM POMOGNEMO OKO VAŠEG KREDITA?

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim keš kreditima, stambenim kreditima kao i auto kreditiima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!