Kako da kupim stan bez učešća?

Kako da...

Kako da kupim stan bez učešća?

Kada se odlučite za kupovinu nekretnine putem stambenog kredita često je prva prepreka učešće koje morate obezbediti da bi se kredit uopšte realizovao. Po regulativi Narodne banke Srbije do prošle godine bilo je neophodno da 20% od cene nekretnine obezbedite sami, tačnije iz sopstvenih sredstava. Preporuka poslovnim bankama od 2020. godine je da omoguće klijentima kupovinu nekretnine putem stambenih kredita sa učešćem od 10%.

Kupovina nekretnine sa učešćem od 10%

Ipak, kako je u pitanju preporuka, a ne zakonska regulativa, svega nekoliko banaka je ponudilo klijentima tu mogućnost. Praksa pokazuje da se takvi krediti uglavnom odobravaju sa obaveznim osiguranjem NKOSK-a, često uz jemstvo odnosno žiranta kao dodatno sredstvo obezbeđenja. Kao i kod svih kreditnih proizvoda banka odluku donosi na osnovu niza podataka o klijentu, poslodavcu, nekretnini i zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju i sredstva obezbeđenja kao i da odluka o odobrenju kredita bude drugačija od onoga što ste zamislili ili želeli.

Gotovinski kredit kao opcija umesto učešća od 20%

Jedna od mogućnosti je da iznos do punog učešća od 20% dopunite gotovinskim kreditom, naravno ukoliko vam to vaša kreditna sposobnost dozvoljava . Na tržištu imamo nekoliko banaka koje po vrlo povoljnoj kamatnoj stopi mogu klijentima odobriti keš kredit uz menicu, administrativnu zabranu i prenos zarade. U takvom slučaju je idealno ako u istoj banci pronađete dobre uslove i za stambeni i gotovinski kredit. Jedini nedostatak je što ćete neko vreme imati dve rate.

Dodatna hipoteka kao mogućnost kupovine nekretnine bez učešća

Treća mogućnost za kupovinu nekretnine bez učešća je dodatna hipoteka. To podrazumeva da banka uspostavlja hipoteku na nekretnini koju kupujete, ali i na još jednoj koja je u vašem vlasništvu ili vlasništvu vaše porodice. Ovakav stambeni kredit kao proizvod ne postoji zvanično u ponudi banaka, ali postoje banke koje će vas podržati ukoliko su vaš radni staž, kreditna sposobnost i kreditna istorija dobri, a vrednost nekretnina koje stavljate pod hipoteku bude 30% veća od iznosa kredita koji tražite.

Nakon nekoliko godina redovne otplate, ili delimične prevremene otplate, kada vaš ostatak duga po stambenom kreditu bude 20% manji od tadašnje tržišne vrednosti nekretnine koju ste kupili, banka vam može dozvoliti skidanje hipoteke sa druge nekretnine.

Hipoteka je svakako neizostavna kao sredstvo obezbeđenja kada je stambeni kredit u pitanju.

DA LI ŽELITE DA VAM POMOGNEMO OKO VAŠEG KREDITA?

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim keš kreditima, stambenim kreditima kao i auto kreditiima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000

Srodne objave

Sve o hipoteci Krediti
  • 13.05.2021

Sve o hipoteci

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!