Šta je fiksna, varijabilna i kombinovana kamatna stopa i kako se ona određuje?

Kamata

Šta je fiksna, varijabilna i kombinovana kamatna stopa i kako se ona određuje?

Kreditna savetnica objašnjava nejasne bankarske termine

Na osnovu čega se određuje visina kamatne stope kod kredita? Koja je razlika između fiksne i varijabilne kamatne stope? Šta je efektivna i nominalna kamatna stopa i šta treba gledati prilikom podizanja stambenog kredita? Sva ova pitanja postavili su svi koji su ušli u proceduru kreditiranja preko banke. Zato je važno da u tom procesu imate pomoć stručnog lica koji će vam pojasniti nejasne bankarske termine, zaštiti vaš budžet skrivenih troškova i sprovesti vas kroz proces kreditiranja korak po korak. Upravo su naši Kreditni savetnici ti koji će vam pomoći u ovom procesu i to potpuno besplatno.

Osluškujući vaše probleme, naša kreditna savetnica Snežana Vukmirović detaljnije je objasnila nejasne bankarske termine kako bismo vam na neki način olakšali proces kreditiranja. Pa da počnemo redom.

Šta je kamata i kako se određuje visina kamatne stope?

Jedno od osnovnih termina sa kojim ćete se susreti ako se odlučite da podignete kredit jeste kamata. Ukoliko niste znali, kamata je cena koja se plaća za korišćenje sredstava banke, a ukoliko je izražena u procentima onda govorimo o kamatnoj stopi  Visina kamatne stope zavisi od mnogo faktora i nije ista u svakoj banci. Pre svega zavisi od vrste kredita, roka na koji se sredstva ustupaju, sredstava obezbeđenja kredita, naplate potraživanja, uslova na tržištu, konkurencije, stope infalcije i kreditnog rejtinga zemlje.

Da li se odlučiti za fiksnu, varijabilnu ili kombinovanu kamatnu stopu?

Ono što ćete prvo primetiti kada se susretnete sa visinom kamatne stope je da je u ponudi banaka uvek niža varijabilna kamata u odnosu na fiksnu.

Ukoliko odaberete fiksnu kamatnu stopu od početka otplate kredita imaćete jasnu sliku mesečnih obaveza po pitanju otplate kredita i neće biti odstupanja, što može činiti izvesnu sigurnost u planiranju obaveza i budžeta.

Varijabilna kamatna stopa podložna je promeni, ali ne uvek u smislu da će rata vašeg kredita da raste, već ona može da bude i manja u toku vremena otplate kredita. U okviru varijabilne kamatne stope postoje dva elementa - fiksni (marža banke) i promenljivi koji zavisi od kretanja EURIBOR-a ili BELIBOR-a. Visina kamatne stope kod ovih kredita se može menjati, a samim tim i iznos ukupne kamate koju treba da platite.

Ukoliko uzimate kredit indeksiran u evrima, promenljivi deo kamatne stope zavisiće od EURIBOR-a. Ukoliko se odlučite za kredit u dinarima promenljivi deo kamate biće uslovljen kretanjem BELIBOR-a.

EURIBOR ili evropska međubankarska stopa predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj banke jedna drugoj pozajmljuju novac na međubankarskom tržištu. Vrednost EURIBOR-a se svakodnevno utvrđuje.

Često u ponudi za stambene kredite banke nude i mešovitu ili kombinovanu kamatnu stopu. Ona podrazumeva početni period otplate kredita ugovoren sa fiksnom kamatnom stopom (najčešće period od tri do pet godina).  Po isteku tog perioda klijent kredit plaća po ugovorom definisnoj varijabilnoj kamatnoj stopi.

Šta je NKS, a šta EKS?

Ukoliko ste ušli u proces kreditiranja, sigurno ste se susreli sa terminom NKS, odnosno skraćenicom za nominalnu kamatnu stopu. To je ona kamatna stopa koju određuje banka, odnosno cena po kojoj ćete platiti korišćenje sredstva stambenog kredita.

EKS je skraćenica za efektivnu kamatnu stopu, a ona podrazumeva nominalnu kamatu i uključuje sve dodatne troškove (procenitelji , notar, katastar, osiguranja) koje klijent ima do momenta realizacije kredita. Banke su zakonski obavezne da vam predoče i upoznaju vas sa tim troškovima kao i da transparentno iskažu EKS.

Šta se podrazumeva pod interkalarnom kamatom?

Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava tokom grejs perioda, odnosno u periodu između odobravanja kredita i otplate prve rate kredita. Najčešće se obračunava kao jednokratna procentualna naknada.

Šta znači kamatni rizik?

Kamatni rizik je rizik promene kamatne stope u toku otplate kredita što direktno dovodi do promene visine rate kredita. Obaveze prema banci po osnovu uzetog kredita sastoje se u periodičnom (mesečnom) otplaćivanju rata. Ratu čini određeni deo glavnice i pripadajuće kamate. Kod kredita sa promenljivom kamatnom stopom visina rate zavisi od promene kamatne stope i to je razlog zbog čega se prilikom uzimanja ovakvih kredita preuzima i kamatni rizk odnosno rizik povećanja troškova u slučaju povećanja kamatne stope.

Ovo su samo neki od termina sa kojima se susreću svi koji ulaze u proces kreditiranja. Ukoliko želite da uštedite svoje vreme i energiju, naši kreditni savetnici na čelu sa Snežanom će vam odgovoriti na sve nedoumice i pomoći u procesu kreditiranja i to potpuno besplatno. 

DA LI ŽELITE DA VAM POMOGNEMO OKO VAŠEG KREDITA?

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim keš kreditima, stambenim kreditima kao i auto kreditiima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!