Sve o kamatama! Fiksna, varijabilna, mešovita kamatna stopa - koje su razlike?

Kamata

Sve o kamatama! Fiksna, varijabilna, mešovita kamatna stopa - koje su razlike?

Tema kojoj se iznova vraćamo jer predstavlja jedno od najčešćih nedoumica klijenata koji se obraćaju povodom stambenog kredita. Odluka koju vrstu kamatne stope ćete odabrati prilikom zaduživanja zapravo je ključan faktor koji će odrediti uslove otplate, kao i iznos rate kredita.

Iz tog razloga, još jednom ćemo razjasniti pojmove fiksne, varijabilne i mešovite kamatne stope. Saznajte njihove međusobne razlike i rizike koje potencijalno nose, kao i šta preporučuje Kreditni Savetnik kao najsigurniji izbor prilikom podizanja stambenog kredita.

Čemu služi kamata i kako se obračunava?

Ukoliko ste nov korisnik kredita, važno je da imate pomoć stručnog lica koji će vam pojasniti bankarske termine, zaštititi vaš budžet od skrivenih troškova i sprovesti vas kroz proces kreditiranja korak po korak.

Za početak je potrebno razumeti šta je kamata, kako se određuje, obračunava i plaća. Ukoliko niste znali, kamata je cena koja se plaća za korišćenje sredstava banke, a ukoliko je izražena u procentima, onda govorimo o kamatnoj stopi. Njena visina zavisi od mnogo faktora i nije ista u svakoj banci. Pre svega zavisi od vrste kredita, roka na koji se novac ustupa, sredstava obezbeđenja kredita, naplate potraživanja, uslova na tržištu, konkurencije, stope infalcije i kreditnog rejtinga klijenta ; dakle od mnoštva faktora.

Referentna kamatna stopa - kako utiče na visinu kamate?

Polazna osnova za određivanje kamatnih stopa jeste referentna kamatna stopa, na osnovu koje se utvrđuje visina osnovne kamate. Obračun kamatne stope radi se na dva načina, proporcionalnim i konformnim metodom. Banke koriste prvi način, što znači da kamatu plaćate uvek na ostatak duga.

Fiksna ili varijabilna kamatna stopa za stambeni kredit

Prvo što ćete primetiti u ponudi banaka je da je fiksna kamatna stopa uvek viša u odnosu na varijabilnu. Ovo naizgled čini varijabilnu kamatu privlačnijom, ali prednost fiksne kamatne stope je što ćete od prve do poslednje rate imati jedan iznos mesečnih izdataka, što uliva izvesnu sigurnost u planiranju obaveza i budžeta.

Trenutno je odlukom NBS o ograničenju kamatnih stopa situacija na tržištu takva da su vrednosti varijabilne i fiksne kamate iste, s tim što se 31.12.2024. marža kod varijabilnih kamata vraća na svoje prvobitne kataloške uslove i kada se obračuna sa vrednostima Euribora na kojima on bude u budućnosti, realne su šanse da varijabilna kamata u nekom narednim periodu bude viša od fiksne.

Kod fiksne kamate banka se ugovorom obavezuje da će primenjivati istu vrednost kamatne stope za ceo period otplate kredita, bez uticaja Euribora kakvo god kretanje on imao.

Može li varijabilna kamata biti povoljnija od fiksne?

Varijabilna kamatna stopa podložna je promeni, ali ne uvek u smislu da će rata vašeg kredita da raste, već se može i smanjivati. U okviru varijabilne kamatne stope postoje dva elementa: fiksni (marža banke) i promenljivi, zavisan od kretanja EURIBOR-a ili BELIBOR-a.

Visina kamatne stope kod ovih kredita se može menjati, a samim tim i iznos ukupne kamate koju treba da platite. Ukoliko uzimate kredit indeksiran u evrima, promenljivi deo kamatne stope zavisiće od EURIBOR-a. Ako se odlučite za kredit u dinarima, promenljivi deo kamate biće uslovljen kretanjem BELIBOR-a.

Mešovita (kombinovana) kamata

Često u ponudi stambenih kredita banke nude i mešovitu ili kombinovanu kamatnu stopu. Ona podrazumeva početni period otplate kredita ugovoren sa fiksnom kamatnom stopom (najčešće period od tri do pet ili šest godina).  Po isteku tog roka, klijent kredit plaća po ugovorom definisnoj varijabilnoj kamatnoj stopi.

S obzirom da su tržišni uslovi i inflacija, a samim tim i cene novca i kamata podložni promenama, a stambeni kredit je ugovorna obaveza na duži vremenski period, neminovno je da se tokom otplate susretnete sa promenama u otplati. Ako se odlučite za ugovor o kreditu sa promenljivom kamatnom stopom, važno je znati šta utiče na njenu promenu. Budući da visinu i kretanje referentne kamate ne možemo da predvidimo, njene vrednosti u prethodnom periodu vam mogu poslužiti kao orijentir.

Ukoliko ipak niste raspoloženi da preuzmete rizik sa promenljivom kamatnom stopom, u ponudama banaka imate kredite sa fiksnom kamatom, čija je vrednost u ovom trenutku gotovo izjednačena sa varijabilnom. Ako se odlučite za ovakav kredit, vaša rata će biti identična od početka do kraja otplate kredita.

DA LI ŽELITE DA VAM POMOGNEMO OKO VAŠEG KREDITA?

Ukoliko planirate kredit radi kupovine nekretnine, automobila ili pak želite da refinansirate postojeća zaduženja, smanjite ratu koju trenutno plaćate, kontaktirajte nas za besplatne konsultacije o trenutno najpovoljnijim uslovima koje banke nude. Pošaljite upit ili pozovite Kreditnog Savetnika na 011 44 25 000!

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!