Šta je referentna kamatna stopa?

Kamata

Šta je referentna kamatna stopa?

Referentna kamatna stopa predstavlja osnovnu stopu prema kojoj se upravljaju sve ostale kamatne stope i prikazuje trošak zaduživanja na različitim finansijskim tržištima. Ona pokazuje koliko banke košta zaduživanje kod drugih banaka ili koliko ih košta pribavljanje sredstava iz drugih izvora kao što su penzioni fondovi, osiguravajuća društva ili ostali fondovi na tržištu novca.

Narodna banka Srbije određuje njenu visinu i usklađuje je spram tržišnih kretanja.

Kao referentne kamatne stope javljaju se BELIBOR, EURIBOR i LIBOR.

Čemu služi referentna kamatna stopa?

Referentne kamatne stope imaju ključnu ulogu na finasijskom, bankarskom tržištu i u celokupnoj privredi i banke ih primenjuju prilikom finansiranja stanovništva i privrede.

Banka može odobriti kredit fizičkom ili pravnom licu po dogovorenoj kamatnoj stopi koja se utvrđuje u odnosu na određenu referentnu kamatu.

U tom slučaju kamata po kojoj se klijent zadužuje je varijabilna i sastoji se iz dve komponente, nepromenljivog dela, to jest marže banke i vrednosti referentne kamate koja se primenjuje za određeni tip kredita. 

U praksi to znači da će trošak kredita rasti ukoliko raste referentna kamatna stopa. Takođe, ukoliko se referentna kamata bude snižavala i cena po kojoj je klijent pozajmio novac od banke biće niža.

Za šta se koristi referentna kamatna stopa?

Privreda i banke koriste se referentnim kamatama i za vrednovanje stavki u svojim bilansima, te kamate pomažu računovođama da utvrde vrednost privrednog subjekta odnosno finansijske imovine koju ono poseduje.

Primenjuju se i prilikom izdavanja hartija od vrednosti kao i prilikom utvrđivanja i izračunavanja zateznih kamata, kao i kamata koje banke primanjuju na ugovore o štednji koje zaključuju sa privredom ili stanovništvom.

Povećanje referentne kamatne stope obezbeđuje kontinuirano pooštravanje monetarnih uslova, čime se reaguje na uvezene inflatorne pritiske u trenutnoj situaciji usled povećanja cena energenata, kako se ne bi ugrozio dalji rast privrednih aktivnosti u zemlji. Drugim rečima, novac poskupljuje i dalja zaduživanja tržišta i privrede biće skuplja.

Usklađivanja i promena vrednosti referentnih kamata je nešto sa čime se vrlo često susrećemo, utiče na povećanje vaše rate kredita, a iznos povećanja zavisi pre svega od iznosa vašeg kredita.

Gotovinski krediti sa varijabilnom kamatom i dalje su jeftiniji od zaduženja sa fiksnim kamatnim stopama, a klijent svakako mora biti upoznat sa mogućnošću i rizikom koji preuzima zadužujući se po promenljivoj kamatnoj stopi.

Vrste referentnih kamatnih stopa

Belibor (Belgrade InterbankOffered Rates) je referentna kamatna stopa po kojoj vodeće srpske banke pozajmljuju jedna drugoj dinarska sredstva. Od visine Belibora zavisi kolika će biti kamatna stopa za kredite u dinarima .

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) predstavlja evropsku međubankarsku stopu po kojoj prvoklasne banke evrozone jedna drugoj pozajmljuju novac na međubankarskom tržištu.

Banke u Srbiji koriste Euribor kao referntnu kamatnu stopu i najčešće se primenjuju tromesečni ili šestomesečni Euribor kod kredita koji su indeksirani u eurima.

LIBOR (London Interbank Offered Rate) ili londonska međubankarska stopa po kojoj veliki broj međunarodnih banaka jedna drugoj pozajmljuju novac na londonskom međubankarskom tržištu. Na tržištu Srbije banke vrednost Libor-a koriste za usklađivanje kamatnih stopa na kredite indeksirane u švajcarskim francima.

Ukoliko tražite stambeni kredit uz najpovoljniju kamatu, tu smo da vam pomognemo i pronađemo za vas opciju koja ce odgovarati vašim potrebama i budžetu. 

DA LI ŽELITE DA VAM POMOGNEMO OKO VAŠEG KREDITA?

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim keš kreditima, stambenim kreditima kao i auto kreditiima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!