Pad kamatnih stopa se nastavlja! Očekivani uslovi za kredite u 2024.

Kamata

Pad kamatnih stopa se nastavlja! Očekivani uslovi za kredite u 2024.

Ako ste se približili životnoj odluci zvanoj kupovina stana, a za realizaciju takvog koraka vam je neophodna pozajmica banke, neminovno će vas interesovati kretanje kamatnih stopa. Skok euribora koji se dogodio tokom prošle godine prilično je uzdrmao kućne budžete i doveo do odluka da se neke kupovine nekretnina odlože. Kakvi uslovi za stambene kredite su trenutno u ponudi, a šta nas čeka tokom tekuće godine, saznajte u nastavku bloga!

Stambeni krediti sada povoljniji u odnosu na 2023.

Uprkos nepovoljnim uslovima kreditiranja, zabeležen je skroman rast bankarskih plasmana privredi i stanovništvu tokom prošle godine. Kamate na novoodobrene indeksirane kredite, među kojima su najzastupljeniji stambeni krediti, dostigle su svoj vrhunac u julu 2023. godine kada su iznosile oko 7,3%. Imajući u vidu postepeno smanjivanje inflacije merama monetrane politike, kao i odluku NBS o privremenom ograničavanju kamatnih stopa, kamate po kojima se u ovom trenutku realizuju stambeni krediti povoljnije su u odnosu na prošlu godinu.

Prognozirano smanjenje kamata sredinom godine

Ekonomisti očekuju i dalje ublažavanje monetarne politike u Evropskoj uniji i SAD. Očekivanja su da će se prvo smanjenje kamata desiti u junu 2024. i to za 0,25 baznih poena; nakon čega će ECB i FED nastaviti istom dinamikom, tako da u narednih godinu smanjenje dostigne jedan procenat. Ovo će dovesti do blagog pada kamatnih stopa i na našem tržištu. Korisnici kredita neće momentalno osetiti te pozitivne promene, ali se već u narednom kvartalu, od momenta sniženja referentne kamate, očekuje da nominalna stopa bude niža u novim planovima otplate.

Fiksna ili varijabilna kamatna stopa?

Naravno, sve ovo se odnosi na zaduženja koja građani otplaćuju po varijabilnoj odnosno promenljivoj kamatnoj stopi. Korisnici stambenih kredita sa fiksnom kamatnom stopom nemaju tu vrstu neizvesnosti i rizika od promene kamate i mesečnih rata. Dobro je znati da trenutno nekoliko velikih banaka u svojoj ponudi imaju stambene kredite sa fiksnom kamatom što može biti dobro rešenje za one klijente koji ne žele iznenađenja u toku otplate kredita. Trenutne fiksne kamate nisu ništa više od promenljivih, za razliku od ranijih godina kada je zaduživanje po nepromenljivim kamatama bilo za nekoliko procenata skuplje.

Odluka NBS o ograničenju kamatnih stopa

Jedan od razloga koji dovodi do ponude ovakvog bankarskog proizvoda je odluka o privremenom ograničavanju kamatnih stopa koju je Narodna banka Srbije donela u septembru 2023. godine. Ideja je da u okolnostima rastućih kamatnih stopa, NBS smanji opterećenje postojećim korisnicima kredita, uključujući i one koji će biti odobreni do 31.12.2024. godine. Drugi razlog svakako je i aktiva banaka odnosno kapital kojim raspolažu i koji je potrebno plasirati. Štednja privrede i građana koja je akumilirana u bankarskom sistemu čini raspoloživa sredstva za plasmane. Kako se do sada pokazalo da su kašnjenja u otplati u najmanjem procentu zabeležena baš kod stambenih kredita, banke takve plasmane vide kao najsigurnije.

Dinarski krediti takođe povoljniji

Prosečna kamatna stopa za dinarske plasmane u poslednjem kvartalu prošle godine iznosila je 12,7% u ponudama banaka, a trenutno se kreću oko 9%. Konkurencija među bankama dovodi do smanjenja kamatnih stopa za većinu proizvoda koji se nude stanovništvu, a to pre svega važi za kratkorčne dinarske plasmane.

DA LI ŽELITE DA VAM POMOGNEMO OKO VAŠEG KREDITA?

Ukoliko planirate da podignete kredit kako biste kupili nekretninu, automobil ili pak želite da refinansirate postojeća zaduženja, smanjite ratu i relaksirate kućni budžet, kontaktirajte nas kako biste dobili informacije i savetovanje o trenutno najpovoljnijim uslovima koje banke nude. Pošaljite upit ili pozovite Kreditnog Savetnika na 011 44 25 000 za potpuno besplatne konsultacije!

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!