Kako do stambenog kredita za IT preduzetnike u Srbiji?

Stambeni krediti

Kako do stambenog kredita za IT preduzetnike u Srbiji?

U današnje vreme se sve više ljudi odlučuje za samostalan život i pokretanje sopstvenog biznisa. Međutim, preduzetnicima paušalcima često može biti teško da pronađu finansijsku podršku za ostvarenje svojih ciljeva, posebno kada su u pitanju stambeni krediti. Zbog toga, u ovom tekstu ćemo se fokusirati na stambene kredite za IT preduzetnike i objasniti kako oni mogu da ih ostvare.

Preduzetnici paušalci u Srbiji se mogu obratiti bankama za finansijsku podršku kao pravno ili fizičko lice, u zavisnosti od njihovih potreba.

Krediti za obrtna sredstva i investicioni krediti

Kada su u pitanju gotovinska sredstva, to su obično krediti za obrtna sredstva, koji se najčešće kratkoročno vraćaju. Međutim, kada je u pitanju kupovina poslovnog prostora ili mašina i opreme za razvoj biznisa, preduzetnici se obraćaju bankama za investicioni kredit, koji se može otplaćivati do 10 godina.

Preduzetnici paušalci mogu da apliciraju za sve kreditne proizvode koje im banka nudi kao pravno lice, ukoliko ispunjavaju definisane risk kriterijume koje je banka postavila. Visina limita koji će banka odobriti zavisi od poslovnih prihoda klijenta, odnosno od njegovog utvrđenog otplatnog kapaciteta.

Stambeni kredit za IT preduzetnike

Kada je u pitanju kupovina nekretnine, proces odobravanja kredita je drugačiji.

Stambeni kredit se odobrava preduzetniku kao fizičkom licu na duži period, čak do 30 godina, a visina rate se utvrđuje na osnovu njegovih ličnih prihoda, odnosno zarade. Osnovica za obračun kreditne sposobnosti je utvrđeni iznos osnovice za plaćanje poreza na dohodak i doprinosa, s tim što se za određene delatnosti, poput IT-a i advokature, ta kreditna sposobnost može poboljšati ukoliko klijent može da dokaže svoje kontinuirane prihode po osnovu ugovora sa svojim klijentima.

Pored akontacionog poreskog rešenja, za odobravanje kredita su merodavni i ugovori koje paušalno oporezovani obveznik ima sa svojim klijentom, promet po računu kojim se dokazuje redovnost, kao i iznos uplata kojim se identifikuju prihodi po osnovu ugovora o poslovnoj saradnji. Kreditna sposobnost obračunava se kao i kod ostalih fizičkih lica, s tim što je u ovom slučaju zarada zapravo ugovoreni iznos redovnog prihoda po osnovu ugovora o saradnji.

Dokumentacija za stambeni kredit

Preduzetnik koji želi da aplicira za stambeni kredit mora da dostavi banci na uvid ugovor o poslovnoj saradnji koji ima sa svojim stalnim poslovnim partnerom, od koga dobijaju redovna mesečna primanja, i taj ugovor treba da bude zaključen na neodređeno vreme.

Ukoliko je ugovor zaključen na određeno vreme, banka može razmotriti odobrenje kredita sa rokom otplate koji će biti usklađen sa rokom trajanja ugovora o saradnji. Važno je utvrditi da preduzetnik nije angažovan na jednokratnom projektu.

Pored preduzetnika paušalca koji aplicira za kredit, banke analiziraju i poslovanje i poslovnog partnera sa kojim sarađuje. Ukoliko su to renomirane IT kompanije sa dugogodišnjim iskustvom, i ako su njihovi finansijski izveštaji dostupni, samo poslovanje preduzetnika ne mora da bude duže od godinu dana.

Međutim, ukoliko preduzetnik radi za start up ili inostrane kompanije o kojima banka ne može da ima dovoljno informacija kako bi utvrdila uspešnost njihovog poslovanja, onda se ona oslanja na poslovno iskustvo preduzetnika. U tom slučaju je neophodno da preduzetnik ima poslovanje od najmanje dve godine i stabilnost prihoda.

Preduzetnici - uslovi za kredit

Uslovi pod kojima se paušalno oporezovanim preduzetnicima odobravaju krediti u pogledu kamatnih stopa su isti kao i za zaposlena lica, a u skladu su sa poslovnom politikom i ponudom banke.

Kupovina stana ili kuće je velika odluka, ali sa adekvatnim finansijskim planiranjem, stambeni kredit za IT preduzetnike može biti ostvariv cilj. Preduzetnik paušalac treba da bude spreman da dostavi potrebnu dokumentaciju, poput ugovora o poslovnoj saradnji i poreskih rešenja, kako bi banka mogla da proceni kreditnu sposobnost.

Ukoliko je preduzetnik uspešan i ima stabilan posao, stambeni kredit može biti odobren na duži vremenski period, što mu omogućava da ostvari svoje snove o sopstvenom stanu ili kući.

Uz kreditnog savetnika, lako do kredita

Kreditni savetnik pomaže preduzetnicima u pogledu njihovih mogućnosti za stambeni kredit, kako da pripreme potrebnu dokumentaciju, ali su tu i da preporuče najbolju banku, koja će dati najpovoljniji kredit i pružiti najbolje uslove.

Naši stručnjaci vam mogu pomoći da shvatite koja su vaša realna finansijska mogućnosti i koje vrste kredita su vam na raspolaganju. Pored toga, mi ćemo vas savetovati o najboljim bankama u Srbiji za vaše potrebe, i pomoći vam da obezbedite najpovoljniji kredit, u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima.

Kao pouzdan i iskusan partner, naš cilj je da pomognemo preduzetnicima da ostvare svoje snove o sopstvenom stanu ili kući, a sve to potpuno besplatno.

Naša vrednost leži u tome što poslujemo transparentno i odgovorno, sa fokusom na potrebe naših klijenata. Zbog toga smo u stanju da pružimo vrhunsku uslugu, koja će preduzetniku pomoći da ostvari svoje ciljeve bez stresa i brige o detaljima.

Uz podršku Kreditnog Savetnika dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim kreditima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!