Stambeni kredit za adaptaciju i rekonstrukciju objekta - razotkrivamo sve dezinformacije!

Krediti

Stambeni kredit za adaptaciju i rekonstrukciju objekta - razotkrivamo sve dezinformacije!

Ukoliko ste vlasnik nekretnine, kuće ili stana, i planirate renoviranje kako biste svoj prostor osposobili za komfornije stanovanje, sredstva možete obezbediti pomoću posebne vrste stambenih kredita kreiranih za ovu namenu.

U pitanju su dugoročni krediti čiji rok otplate može biti do 20 godina i tim sredstvima možete platiti materijal i izvođenje radova na vašoj nekretnini.

Specifični uslovi koje treba da ispunjavate

Osnovni uslovi koje podnosilac zahteva mora ispuniti jeste stalni radni odnos, adekvatna kreditna sposobnost i uredna kreditna istorija, kao kod apliciranja za bilo koji kredit.

Ono što je specifično kod kredita za rekonstrukciju i adaptaciju jeste da nekretnina koja se adaptira ili renovira mora biti u vlasništvu podnosioca zahteva ili u vlasništvu bliskog srodnika (roditelji, deca, supružnik).

Neophodno je da objekat na kome će se sprovoditi radovi bude uknjižen, da se nalazi na lokaciji prihvatljivoj za banku jer se hipoteka uspostavlja na toj nekretnini. To znači da nekretnina već mora imati odgovarajuću tržišnu vrednost koja će se planiranim radovima samo povećati.

Banka će zahtevati da za potrebe obrade kreditnog zahteva dostavite spisak planiranih radova, uz cenu materijala i cenu izvođenja samih radova. Za to je potrebno angažovati ovlašćeno lice, građevinskog inženjera, koji će sačiniti premer i predračun radova na osnovu kog se podnosi zahtev za stambeni kredit. Nephodno je da klijent deo radova finansira  sopstvenim sredstvima, odnosno učešćem od 20% dok će se ostatak obezbediti iz kredita banke.

Rekonstrukcija ili adaptacija?

Potrebno je napraviti razliku između rekonstrukcije i adaptacije pri podnošenju zahteva.

Adaptacija podrazumeva radove koji se mogu podvesti pod redovno održavanje, kao što je: zamena stolarije, krovne konstukcije, vodovodne, kanalizacione ili električne instalacije, dok rekonstrukcija znači da izlazite iz trenutnih okvira tj. gabarita stambenog objekta u smislu da radite dogradnju ili nadogradnju stambenog prostora.

Za drugu opciju neophodna je dozvola o izvođenju građevinskih radova izdata od nadležne službe, kao i prijava o početku rekonstrukcije objekta. Po dostavljanju ove dokumentacije i prijave početka radova, potrebno je da angažujete izvođača radova koji obavezno ima registrovanu preduzetničku firmu jer plaćanje možete obaviti samo preko fakture.

Kada kredit bude odobren, banka neće sredstva u celosti staviti klijentu na raspolaganje već je neophodno da za 70% pozajmljene sume klijent dostavi fakture na osnovu koji banka vrši plaćanje. Sve navedeno znači da je ovaj kredit sa kontrolisanom namenom. Razlika od 30% ostaje klijentu na raspolaganju i ta sredstva može nesmetano koristiti. 

Da li je kredit za rekonstrukciju i adaptaciju za vas?

Da li ćete se odlučiti za ovu vrstu stambenog kredita ili klasičan gotovinski kredit koji se odobrava pod drugačijim uslovima zavisi od iznosa koji vam je potreban. Bitna razlika između ova dva kredita je rok otplate, maksimalni iznos koji banka može odobriti i na kraju visina rate. Da biste napravili dobar izbor i prilagodili ratu svojim mogućnostima i potrebama, pozovite nas da zajedno napravimo kalkulaciju.

DA LI ŽELITE DA VAM POMOGNEMO OKO VAŠEG KREDITA?

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim keš kreditima, stambenim kreditima kao i auto kreditiima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!