Zašto treba da zaključim polisu životnog osiguranja?

Saveti

Zašto treba da zaključim polisu životnog osiguranja?

Ulaganje u polisu životnog osiguranja jeste ulaganje u budućnost. Ne možemo predvideti kakve nas životne okolnosti očekuju u narednim godinama. Lista prioriteta nam nije dobro postavljena, pre se odlučujemo da zaključimo polisu osiguranja automobila ili stana nego da osiguramo život.

To ne znači da umanjujemo vrednost imovine koju posedujemo. Ipak, život je najvredniji resurs kojim raspolažemo. S godinama i iskustvom postajemo svesni koliko niko nije imun na tragediju, bolest i neočekivani rizik zato je potrebno da na polisu životnog osiguranja gledamo kao na vrednu investiciju a ne kao na dodatni trošak.

Kada je u pitanju zaključenje polise životnog osiguranja, kao obavezni ili opcioni uslov za stambeni kredit, zaključuje se polisa riziko osiguranja koja je vinkulirana u korist banke i prati dinamiku plana otplate kredita.

Na primer, porodica može iznenada ostati bez finansijskog oslonca i zaštite, i u takvim teškim trenutcima polisa životnog osiguranja može doprineti da se porodica oseća sigurno i da se finansijski problemi lakše podnesu.

U takvim situacijama banka bi ostatak duga po stambenom kreditu pokrila iz sredstava koje isplaćuje osiguravajuća kuća po zaključenoj polisi životnog osiguranja. Briše se hipoteka koja je uspostavljena na nekretnini i naslednici pruzimaju vlasništvo nad nekretninom bez preuzimanja duga i nastavka otplate kredita. Riziko osiguranje obezbeđuje sigurnost porodici u slučaju smrti nosioca kredita.

Vinkulacija polise zapravo znači prenos prava iz osiguranja. Polisa životnog osiguranja se vinkulira u korist banke kao instrument obezbeđenja kredita.

Riziko osiguranje života je osiguranje života za slučaj smrti. Ono nema karakter štednje i po isteku polise nema nikakvih isplata.

Ovo osiguranje mogu zaključiti sva zdrava lica od 15. godine do navršene 65. godine života. Bolesne osobe se mogu osigurati isključivo na osnovu obavljenog lekarskog pregleda, odnosno na osnovu procene osiguravajuće kuće.

Lekarskim pregledom dobija se trenutna i tačna informacija o zdravstvenom stanju osiguranika i time se omogućava osiguravajućim kompanijama da izračunaju premije životnog osiguranja u skladu sa rizikom koji su spremne da preuzmu. Ozbiljnija i neizlečiva oboljenja predstavljaju veliki rizik koji određene osiguravajuće kuće ne žele da preuzmui.

Za zaključenje polise koja osigurava stambeni kredit preko 50.000 evra, osiguravajuća kuća će zatražiti obavezan lekarski pregled osiguranika. Vrsta pregleda zavisi od pristupne starosti i iznosa kredita.

Period na koji se može zaključiti polisa ovakvog osiguranja je od 1 do 30 godina, odnosno na period otplate stambenog kredita. Premiju možete plaćati mesečno, tromesečno, polugodišnje ili godišnje, najčešće u dinarima ili devizama.

Visina premije zavisi od pristupne starosti klijenta, pola, rizičnosti posla kojim se klijent bavi, iznosa i roka otplate kredita.

Postupak zaključenja polise sastoji se od popunjavanja ponude za zaključenje ugovora o osiguranju života. Pokriće osiguranja započinje prvog u mesecu koji je naznačen na ponudi, pod uslovom da je ponuda prihvaćena i plaćena prva premija osiguranja. Po zaključenju ugovora o osiguranju, osiguravač izrađuje polisu kao i vinkulaciju, ukoliko se polisa zaključuje za potrebe stambenog kredita.

Na tržištu Srbije posluje oko 20 osiguravajućih kuća i svaka od njih formira različite pakete životnog osiguranja, sve posluju pod nadležnošću i kontrolom Narodne banke Srbije. Odaberite paket koji odgovara vašim potrebama.

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim keš i stambenim kreditima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!