Ekonomska kriza

Da li će se ponoviti ekonomska kriza iz 2008. godine? Kreditni savetnik