Rata kredita

Rata ili renta, šta je isplativije? Krediti
Šta se dešava ukoliko kasnim sa ratom? Krediti