Rok otplate

Šta se dešava ukoliko kasnim sa ratom? Krediti