Promena kursa valute

Šta je valutna klauzula i čemu služi? Krediti