Valutna klauzula

Šta je valutna klauzula i čemu služi? Krediti